Ủy ban nhân dân tỉnh an giang

ban quản lý di tích văn hóa óc eo

thông tin cẦN BIẾT
 • Nhà trưng bày:

  Thứ 2 đóng cửa, còn lại tất cả ngày trong tuần phục vụ bình thường kể cả ngày lễ, tết.

  + Sáng: Từ 7 giờ 30 - 11 giờ 00

  + Chiều: Từ 13 giờ 30 - 17 giờ 00

 • Các điểm di tích:

  Mở cửa tất cả các ngày trong tuần

 • LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THUYẾT MINH

  Phòng Quản trị và Du lịch

  SĐT: 02963.878.156

  Email: banqldtvhoe@angiang.gov.vn

HỘI NGHỊ SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 CỦA BAN QUẢN LÝ DI TÍCH VĂN HÓA ÓC EO

08:32 27/06/2024

    Sáng ngày 24/6/2024, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2024 nhằm đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc…đồng thời đề xuất các nội dung, giải pháp nhằm đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua năm 2024 của cơ quan, góp phần tích cực trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Mục đích tổ chức hội nghị sơ kết cũng góp phần tạo khí thế sôi nổi trong thi đua. Thông qua phong trào thi đua khơi dậy tinh thần tự giác, phát huy tính sáng tạo của viên chức, người lao động trong đơn vị.
    Trong 6 tháng đầu năm 2024, thực hiện theo Chương trình công tác năm của UBND tỉnh và căn cứ kế hoạch hoạt động của đơn vị. Đối chiếu các đầu công việc được giao, đơn vị đã hoàn thành 50% tiến độ thực hiện công việc. Trong đó, nổi bật một số công việc cụ thể như: Thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 3182/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành kế hoạch lập Hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê tỉnh An Giang trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới: Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng thẩm định Đề cương, nhiệm vụ và dự toán; báo cáo tiến độ xây dựng hồ sơ.  Xây dựng kế hoạch tái khai quật di tích Gò Cây Tung (thị xã Tịnh Biên), di tích Hố thờ An Lợi (Tri Tôn); tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Hợp tác quốc tế với Hàn Quốc trong công tác nghiên cứu khảo cổ về văn hóa Óc Eo. Tham mưu UBND tỉnh trả lời công văn số 396/KHXH-QLKH ngày 22/3/2024 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc thực hiện Đề án “Nghiên cứu khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê, Nền Chùa”; Xây dựng Đề án vị trí việc làm và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 29/03/2024; Triển khai và thực hiện kế hoạch giáo dục truyền thống di sản văn hóa Óc Eo gắn với các hoạt động “ vui hè cùng Văn hoá Óc Eo” năm 2024, thu hút hàng trăm em học sinh tham dự. Tiếp và làm việc đoàn làm phim HTV thành phố Hồ Chí Minh, đoàn Đài truyền hình quân đội đến quay phóng sự về văn hóa Óc Eo… Tổng số khách tham quan Nhà Trưng bày và các điểm di tích trong 6 tháng đầu năm 2024 là 16.148 lượt, tăng hơn so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023: 12.519 lượt khách).
    Bên cạnh nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, đoàn thể cũng đạt được một số kết quả trọng tâm như: Chi bộ, Cơ quan và tổ chức đoàn thể thường xuyên quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật nhà nước hàng tháng trong các buổi “Sinh hoạt chính trị và pháp luật”. Qua đó 100% đảng viên, viên chức và người lao động tuân thủ và thực hiện tốt các quy định của đảng, pháp luật nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan. Chi ủy chi bộ, luôn bám sát các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ đại hội 2020 – 2025; trong năm 2023 chi bộ được Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đánh giá “HTTNV”. Qua đó chi bộ đề xuất 04 cá nhân đề nghị khen thưởng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan và cấp trên. Kết quả đạt 100% chỉ tiêu đề ra, Công đoàn, Chi đoàn được công nhận “hoàn xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”.  Lãnh đạo đơn vị đã quan tâm triển khai các hoạt động thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở như: quán triệt và triển khai các quy định về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm làm việc, giải quyết kịp thời những phát sinh, vướng mắc trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến phương pháp làm việc; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân trong giải quyết công việc.
    Thực hiện phát động phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị có 274 việc làm thiết thực, trong đó có 16 việc làm thiết thực được tuyên dương khen thưởng hàng tháng; chi bộ tuyên dương khen thưởng việc nêu gương điển hình tiên tiến 01 cá nhân hoàn thành xuất sắc việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với phương châm “Mỗi tuần một việc làm thiết thực”; cơ quan khen thưởng 5 cá nhân, 01 tập thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong phát động phong trào thi đua 6 tháng đầu năm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đề xuất UBND tỉnh khen thưởng 01 cá nhân HTSXNV và có sáng kiến, giải pháp năm 2023. BCH Công đoàn khen thưởng 02 cá nhân và 01 tập thể; BCH Chi đoàn khen thưởng 06 cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2024;
    Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong 6 tháng đầu năm đơn vị còn gặp nhiều khó khăn như việc thực hiện một số nhiệm vụ chính trị còn chậm so với kế hoạch đề ra, một số viên chức, người lao động chưa tích cực tham gia các phong trào thi đua...Đơn vị  đã phân tích nguyên nhân, rút kinh nghiệm và phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2024.
Dưới đây là một số hình ảnh của hội nghị

Ông Nguyễn Khắc Nguyên – Phó Bí thư chi bộ, Phó giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: Trung Nhân)

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân (Ảnh: Trung Nhân)

 

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân (Ảnh: Trung Nhân)

Viên chức, người lao động đơn vị chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Trung Nhân)

 

Lê Hậu

các tin khác