Ủy ban nhân dân tỉnh an giang

ban quản lý di tích văn hóa óc eo

thông tin cẦN BIẾT
 • Nhà trưng bày:

  Thứ 2 đóng cửa, còn lại tất cả ngày trong tuần phục vụ bình thường kể cả ngày lễ, tết.

  + Sáng: Từ 7 giờ 30 - 11 giờ 00

  + Chiều: Từ 13 giờ 30 - 17 giờ 00

 • Các điểm di tích:

  Mở cửa tất cả các ngày trong tuần

 • LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THUYẾT MINH

  Phòng Quản trị và Du lịch

  SĐT: 02963.878.156

  Email: banqldtvhoe@angiang.gov.vn

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025.

03:14 27/06/2023

           Sáng ngày 20/6/2023, Chi bộ Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị tổ chức nhằm đánh giá tình hình, kết quả nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội toàn khóa. Đồng chí Hồ Thanh Trường – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Nguyễn Hữu Giềng, Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị.

            Nửa nhiệm kỳ qua, tập thể chi ủy, lãnh đạo Ban luôn đoàn kết thống nhất, thực hiện theo quy chế hoạt động, phân rõ trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo, tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong thực hiện nhiệm vụ. Chi ủy thường xuyên quán triệt thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành dọc cấp trên, tập trung vào nội dung bảo tồn và phát huy giá trị di sản Văn hóa Óc Eo; kịp thời triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI. Những văn bản chỉ đạo có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của Ban đều được triển khai đến từng đảng viên, viên chức, người lao động và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Chủ tọa hội nghị

           Chi b đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt được kết quả nổi bật như hoàn thành báo cáo tóm tắt đề xuất khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê và đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đưa vào danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới ngày 04/01/2022; hoàn thành đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo – Ba Thê và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 23/01/2021; thiết lập tốt với các đối tác nước ngoài như Hàn Quốc, Ấn Độ, Cộng hòa Pháp trong bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa Óc Eo.

          Đối với công tác nghiên cứu khảo cổ học, đơn vị đã tổ chức đào thám sát và hoàn chỉnh báo cáo khoa học di tích Gò Me, Gò Sành (2020); tổ chức tái khai quật Gò Út Trạnh (2021), đào thăm dò khảo cổ di tích NéangSon (2023). Sau nhiều năm nghiên cứu và học hỏi, lần đầu tiên đơn vị đứng ra chủ trì và chịu trách nhiệm chuyên môn trong chương trình tái khai quật Gò Út Trạnh và đào thăm dò di tích Néang Son. Trong công tác quản lý hiện vật, chi bộ đã lãnh đạo đơn vị lập hồ sơ đề nghị và đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận 02 bảo vật quốc gia. Về công tác tuyên truyền, giáo dục: đã thực hiện 27 đợt tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên thông qua di sản, thu hút 2.360 lượt các em học sinh tham gia, đã ra mắt bộ Tem Văn hóa Óc Eo và logo nhận diện Văn hóa Óc Eo...

          Trong công tác tổ chức cán bộ, đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ. Đã thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó trưởng phòng trực thuộc nhiệm kỳ (2020 – 2025) và (2025 -2030); quy hoạch BCH Công đoàn (2023 – 2028), BCH Chi đoàn (2022- 2027) theo quy định. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức, chú trọng đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ có triển vọng phát triển trong thời gian tới.

Đại biểu tham dự hội nghị

          Chi bộ đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, các chuyên đề hàng năm gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, lãnh đạo đoàn thể của đơn vị; thực hiện nghiêm túc NQTW4 (khóa XI, XII, XIII) và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” qua  chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề của An Giang vềXây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”,  vềXây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ đã có giải pháp học tập Bác bằng phương châm “mỗi tuần một việc làm thiết thực”, kết quả trong nữa nhiệm kỳ qua đã có 468 việc làm thiết thực cho chi bộ, cơ quan và đoàn thể, trong đó có 101 việc làm tiêu biểu được tuyên dương.

          Nhờ vậy chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, hàng năm đều hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, hoàn thành 17/21 chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ; các nguyên tắt trong sinh hoạt chi bộ luôn được duy trì thực hiện thường xuyên, nhất là nguyên tắt tự phê bình và phê bình, gắn với phát động của chi bộ và cơ quan đó là phương châm “mỗi tuần một việc làm thiết thực” đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong tư tưởng và hành động của mỗi mỗi viên chức, người lao động và đảng viên, góp phần từng bước đã hình thành nên những tập thể và nhiều cá nhân tiêu biểu trong công tác và rèn luyện, học tập.         

          Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, Chi bộ đã kịp thời khắc phục những hạn chế thiếu sót do Đảng bộ cấp trên chỉ ra đồng thời tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong giai đoạn đã tiến hành kiểm tra chuyên đề các đảng viên, đạt tỷ lệ 80-90% mỗi năm.

Ông Hồ Thanh Trường, Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Uỷ phát hiểu trong Hội Nghị.

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp Hồ Thanh Trường: Ghi nhận những cố gắng của chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ nửa đầu nhiệm kỳ qua với thành tích đạt được 17/21 chỉ tiêu cả nhiệm kỳ; đồng chí đã chỉ đạo trong thời gian tới, Chi ủy và tập thể chi bộ phải tiếp tục đoàn kết, lãnh đạo tốt hơn nữa các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và lãnh đạo đoàn thể còn lại từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2025, nhất là nhiệm vụ xây dựng hồ sơ khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê, trình UNESCO công nhận là di sản thế giới. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Bên cạnh đó, cần quan tâm công tác sơ kết  6 tháng đầu năm về công tác xây dựng đảng, gắn với tổ chức Lễ phát động thi đua thực hiện Chi bộ bốn tốt, đảng viên bốn tốt; tổ chức lấy phiếu tính nhiệm cán bộ chủ chốt theo chỉ đạo của đảng ủy. Chi bộ phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt hàng tháng và chuyên đề hàng quý; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên, viên chức, người lao động; tiếp tục phát huy việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng giải pháp “mỗi tuần một việc làm thiết thực” của Chi bộ...                                                     

          Hội nghị cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nửa đầu nhiệm kỳ (2020 – 2023) về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của chi bộ

Khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc

          Đồng chí Nguyễn Hữu Giềng đã tiếp thu chỉ đạo của đảng ủy cấp trên và phát biểu kết luận, kết thúc buổi Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Chi bộ./.

Bài và ảnh: Lê Hậu

các tin khác