Ủy ban nhân dân tỉnh an giang

ban quản lý di tích văn hóa óc eo

thông tin cẦN BIẾT
 • Nhà trưng bày:

  Thứ 2 đóng cửa, còn lại tất cả ngày trong tuần phục vụ bình thường kể cả ngày lễ, tết.

  + Sáng: Từ 7 giờ 30 - 11 giờ 00

  + Chiều: Từ 13 giờ 30 - 17 giờ 00

 • Các điểm di tích:

  Mở cửa tất cả các ngày trong tuần

 • LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THUYẾT MINH

  Phòng Quản trị và Du lịch

  SĐT: 02963.878.156

  Email: banqldtvhoe@angiang.gov.vn

LỄ PHÁT ĐỘNG VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA THỰC HIỆN XÂY DỰNG CHI BỘ BỐN TỐT, ĐẢNG VIÊN BỐN TỐT, GIAI ĐOẠN 2023-2025

10:19 28/06/2023

          Vào ngày 26/6/2023 Chi bộ Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo đã tổ chức lễ phát động và ký kết giao ước thi đua thực hiện xây dựng Chi bộ bốn tốt, đảng viên bốn tốt, giai đoạn 2023-2025.

          Đây là chủ trương của Đảng nhằm tăng cường, củng cố công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

 

          Nội dung ký kết giao ước thi đua gồm có 2 phần, đối với chi bộ có 4 nội dung: thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ; thi đua nâng cao chất lượng sinh hoạt tốt; thi đua mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tốt.

 

          Đối với từng đảng viên trong Chi bộ, cũng có 4 nội dung: 1/nêu gương tốt về đạo đức, lối sống; phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 2/nêu gương tốt về nói đi đôi với làm, phát huy ý chí, khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; 3/nêu gương tốt về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, nghiên cứu ứng dụng việc tốt vào thực tiễn công tác, hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đề ra; 4/ nêu gương tốt về chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, gắn bó với quần chúng nhân dân, thương yêu đồng chí, kính trọng quần chúng nhân dân, sống có nghĩa, có tình,làm tốt công tác phát triển đảng viên. 

 

          Chi bộ cũng đã phân định thời gian thực hiện với những mốc thời gian cụ thể như: Năm 2023, đăng ký với Đảng ủy Khối về Chi bộ đạt bốn tốt và 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến tháng 12/2023, từng đảng viên có báo cáo (gắn với bản tự kiểm điểm cuối năm) về kết quả thực hiện nêu gương bốn tốt của bản thân để Chi bộ đánh giá và biểu quyết phân loại cụ thể. Đối với Chi bộ bốn tốt sẽ do cán bộ phụ trách công tác Tổ chức phối hợp với cán bộ Tuyên giáo và Kiểm tra chuẩn bị báo cáo (gắn với bản tự kiểm điểm của tập thể Chi ủy cuối năm). Tương tự trong các năm 2024 và 2025, Chi bộ đăng ký với Đảng ủy Khối về Chi bộ đạt bốn tốt và 100% đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          Trong không khí trang trọng của buổi lễ, từng đảng viên đã ký kết thi đua với Bí thư Chi bộ, cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi Chi bộ bốn tốt và đảng viên bốn tốt giai đoạn 2023-2025./.

Bài và ảnh: Lê Hậu

các tin khác