Ủy ban nhân dân tỉnh an giang

ban quản lý di tích văn hóa óc eo

thông tin cẦN BIẾT
 • Nhà trưng bày:

  Thứ 2 đóng cửa, còn lại tất cả ngày trong tuần phục vụ bình thường kể cả ngày lễ, tết.

  + Sáng: Từ 7 giờ 30 - 11 giờ 00

  + Chiều: Từ 13 giờ 30 - 17 giờ 00

 • Các điểm di tích:

  Mở cửa tất cả các ngày trong tuần

 • LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THUYẾT MINH

  Phòng Quản trị và Du lịch

  SĐT: 02963.878.156

  Email: banqldtvhoe@angiang.gov.vn

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 1872/QĐ-UBND VỀ TỔ CHỨC LẠI BAN QUẢN LÝ DI TÍCH VĂN HÓA ÓC EO

09:24 10/09/2021

         Căn cứ Quyết định 1872/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 về việc tổ chức lại Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo;
          Ngày 09/9/2021 Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tiến hành thực hiện triển khai Quyết định 1872 và Đề án 172 về “Tổ chức lại Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang”.
          Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị đã thực hiện tổ chức trao quyết định cán bộ cho lãnh đạo các phòng trực thuộc và chuyên viên vào buổi sáng, đảm bảo luân phiên số người nhận quyết định tại cùng một thời điểm trong đơn vị không quá 30% và đồng thời tuân thủ nghiêm chỉnh nguyên tắc 5K. 
Ông Nguyễn Hữu Giềng trao quyết định CTCB cho Trưởng phòng Quản trị và Du lịch
(Ảnh: Tấn Nghiệp)

 

Ông Nguyễn Hữu Giềng trao quyết định CTCB cho Trưởng phòng Nghiệp vụ và Bảo tàng
(Ảnh: Tấn Nghiệp)
Ông Nguyễn Hữu Giềng trao quyết định CTCB cho Phó Trưởng phòng Quản trị và Du lịch
(Ảnh: Tấn Nghiệp)

 

Ông Nguyễn Hữu Giềng trao quyết định CTCB cho Phó Trưởng phòng Quản trị và Du lịch
(Ảnh: Tấn Nghiệp)
Ông Nguyễn Hữu Giềng trao quyết định CTCB cho  Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và Bảo tàng
(Ảnh: Tấn Nghiệp)
Ông Nguyễn Hữu Giềng trao quyết định CTCB cho  Kế toán và Thủ quỹ
(Ảnh: Tấn Nghiệp)
         Buổi chiều cùng ngày, đơn vị đã tiến hành tổ chức công bố quyết định cho toàn thể CBVC, NLĐ đơn vị thông qua kênh họp trực tuyến bằng Google Meet, tất cả CBVC đơn vị đều tham dự đầy đủ.
         Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Giềng đề nghị tất cả viên chức đơn vị lưu ý các công việc trong Kế hoạch triển khai Quyết định 1872/QĐ-UBND, đặc biệt là các công việc phân công cho chuyên viên theo nhiệm vụ của phòng mới, khuyến khích các viên chức góp ý, có ý kiến xoay quanh nhiệm vụ được phân công để đơn vị có thể bố trí vị trí của chuyên viên một cách hiệu quả nhất.
         Theo quyết định 1872/QĐ-UBND, UBND quyết định tổ chức lại Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo từ 03 phòng trực thuộc xuống còn 02 phòng trực thuộc là phòng Quản trị và Du lịch, Phòng Nghiệp vụ và Bảo tàng vớí số lượng người làm việc là 30, trong đó có 18 biên chế và 12 vị trí hợp đồng lao động 68/2000/NĐ-CP.
          Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Giềng ghi nhận tất cả các ý kiến của viên chức đồng thời đề nghị lãnh đạo các phòng chỉ đạo thực hiện tốt đề án 172 và kế hoạch 204/KH-BQL về việc triển khai thực hiện quyết định 1872/QĐ-UBND.

          Việc tái cơ cấu lại Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo nhằm sắp xếp, kiện toàn và tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tất cả các hoạt động, làm giảm các đầu mối trung gian, công việc xử lý nhanh và tập trung hơn, đúng với đường lối, chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nước.

 

Xuân Minh

các tin khác