Ủy ban nhân dân tỉnh an giang

ban quản lý di tích văn hóa óc eo

thông tin cẦN BIẾT
 • Nhà trưng bày:

  Thứ 2 đóng cửa, còn lại tất cả ngày trong tuần phục vụ bình thường kể cả ngày lễ, tết.

  + Sáng: Từ 7 giờ 30 - 11 giờ 00

  + Chiều: Từ 13 giờ 30 - 17 giờ 00

 • Các điểm di tích:

  Mở cửa tất cả các ngày trong tuần

 • LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THUYẾT MINH

  Phòng Quản trị và Du lịch

  SĐT: 02963.878.156

  Email: banqldtvhoe@angiang.gov.vn

CÁC MỨC HỖ TRỢ TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

03:29 15/09/2021

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cuộc sống nhiều người gặp khó khăn, nhất là trẻ em; đồng thời để kịp thời hỗ trợ cho trẻ em, góp phần động viên, khích lệ tinh thần và giảm bớt một phần khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19;
Ngày 10/9/2021 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có Công văn số 2214/SLĐTBXH-TE-BĐG về việc hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thông tin cụ thể như sau:
1. Đối tượng và mức hỗ trợ:
1.1. Trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021. Định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/trẻ em.
1.2. Trẻ em mồ côi thuộc một trong các trường hợp sau:
- Cả cha và mẹ chết vì nhiễm Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021.
- Cha hoặc mẹ chết vì nhiễm Covid-19 trong khoản thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021 và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo, giấy xác nhận hộ khó khăn).
Định mức hỗ trợ: 2.000.000 đồng/trẻ em.
2. Điều kiện hỗ trợ:
- Trẻ em là con của cha, mẹ có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên 06 tháng tại địa bàn tỉnh An Giang;
- Cha, mẹ của trẻ em có giấy xác nhận của cơ quan chức năng về việc bị nhiễm, chết do Covid-19.
3. Trình tự, thủ tục thực hiện:
3.1. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội tham mưu UBND cấp huyện rà soát, lập danh sách trẻ em được hưởng hỗ trợ theo quy định và gửi đề nghị về Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh An Giang:
+ Đợt 1: Rà soát và tổng hợp danh sách trẻ em theo quy định trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 10/9/2021 và gửi các hồ sơ theo yêu cầu về Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh An Giang chậm nhất ngày 17/9/2021.
+ Các đợt tiếp theo gửi hồ sơ nhanh nhất khi có trường hợp trẻ em bị ảnh hưởng theo nội dung công văn này và đợt cuối nhận hồ sơ chậm nhất ngày 04/01/2022). Lưu ý: Trẻ em thuộc địa phương nào thì địa phương đó chịu trách nhiệm rà soát, lập hồ sơ để hỗ trợ kịp thời.
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện cung cấp số tài khoản để Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh An Giang chuyển kinh phí (Tên tài khoản, số tài khoản, tại ngân hàng…).
3.2. Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh An Giang căn cứ danh sách trẻ em và hồ sơ do cấp huyện gửi đề nghị hỗ trợ sẽ chuyển kinh phí theo tài khoản các địa phương cung cấp chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận nguồn kinh phí của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
3.3. Cấp huyện sau khi nhận kinh phí từ tỉnh về địa phương phải chi hỗ trợ kịp thời cho đối tượng trong vòng 03 ngày làm việc.
3.4. Phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp huyện gửi chứng từ quyết toán về Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh An Giang sau khi kết thúc mỗi đợt hỗ trợ, bao gồm: Chứng từ theo Mục 2, danh sách ký nhận (theo mẫu đính kèm), một số hình ảnh trao tặng hỗ trợ trẻ em. Chứng từ đợt cuối gửi chậm nhất về Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh An Giang vào ngày 10/01/2022.

 

BTV

các tin khác