Ủy ban nhân dân tỉnh an giang

ban quản lý di tích văn hóa óc eo

thông tin cẦN BIẾT
 • Nhà trưng bày:

  Thứ 2 đóng cửa, còn lại tất cả ngày trong tuần phục vụ bình thường kể cả ngày lễ, tết.

  + Sáng: Từ 7 giờ 30 - 11 giờ 00

  + Chiều: Từ 13 giờ 30 - 17 giờ 00

 • Các điểm di tích:

  Mở cửa tất cả các ngày trong tuần

 • LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THUYẾT MINH

  Phòng Quản trị và Du lịch

  SĐT: 02963.878.156

  Email: banqldtvhoe@angiang.gov.vn

HỒ SƠ DI SẢN THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1 KHU DI TÍCH KHẢO CỔ ÓC EO – BA THÊ ĐÃ ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHẤP THUẬN

01:22 21/10/2021

Ngày 18/10/2021 Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 7556/VPCP-KGVX gửi Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và UBND tỉnh An Giang, trong đó truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam như sau:
1. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, gửi Báo cáo tóm tắt Hồ sơ Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê tỉnh An Giang, tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO để đề nghị đưa vào Danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới; hướng dẫn UBND tỉnh An Giang lập hồ sơ khoa học Khu di tích theo đúng quy định.
2. Giao UBND tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các bước xây dựng hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê trình UNESCO xem xét, ghi vào Danh mục Di sản Thế giới theo đúng quy định của Công ước Di sản Thế giới năm 1972 và pháp luật về Di sản văn hóa.
 

 

Đây là sự thành công bước đầu qua sự kiên trì, cố gắng của tỉnh An Giang và bên cạnh sự hỗ trợ to lớn của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia và Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch).
Theo lộ trình này, tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp quốc (UNESCO) sẽ tiếp nhận Báo cáo tóm tắt của Việt Nam (hồ sơ giai đoạn 1) hạn chót là ngày 01 tháng 02 năm 2022. Khi nộp xong Báo cáo tóm tắt, tỉnh An Giang sẽ phải tập trung ngay vào việc phối hợp lập hồ sơ (giai đoạn 2) giai đoạn có nhiều khó khăn, nhưng cũng là giai đoạn quyết định để đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê trình UNESCO xem xét, ghi vào Danh mục Di sản Thế giới theo đúng quy định của Công ước Di sản Thế giới năm 1972 và pháp luật về Di sản văn hóa.
Nếu tất cả thuận lợi, trong vòng một năm (từ ngày UNESCO đã nhận Báo cáo tóm tắt), Việt Nam sẽ mời chuyên gia UNESCO sang để khảo sát thực tế di tích, thẩm định toàn bộ hồ sơ, nếu đạt yêu cầu và nếu không có nhiều di sản của Việt Nam cùng lúc đề xuất UNESCO, thì Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê sẽ chính thức được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp quốc ghi vào Danh mục Di sản văn hóa Thế giới vào cuối năm 2022.

 

X.Minh

các tin khác