Ủy ban nhân dân tỉnh an giang

ban quản lý di tích văn hóa óc eo

thông tin cẦN BIẾT
 • Nhà trưng bày:

  Thứ 2 đóng cửa, còn lại tất cả ngày trong tuần phục vụ bình thường kể cả ngày lễ, tết.

  + Sáng: Từ 7 giờ 30 - 11 giờ 00

  + Chiều: Từ 13 giờ 30 - 17 giờ 00

 • Các điểm di tích:

  Mở cửa tất cả các ngày trong tuần

 • LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THUYẾT MINH

  Phòng Quản trị và Du lịch

  SĐT: 02963.878.156

  Email: banqldtvhoe@angiang.gov.vn

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG, NGỪA, ỨNG PHÓ BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI 2021

04:17 15/11/2021

Căn cứ Công văn số 1177/UBND-KGVX ngày 18 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh An Giang và Thực hiện KH số 262 ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo về Triển khai Tháng hành động vì Bình đẳng giới và Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021;
Ngày 15/11/2021, Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo đã tổ chức tuyên truyền về hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới kết hợp với các nội dung trong chương trình sinh hoạt chính trị - pháp luật tháng 11. 
Toàn thể viên chức, người lao động tham gia buổi tuyên truyền
          Quan điểm “Nam, nữ bình quyền” của Đảng và Bác Hồ được xác định ngay trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng năm 1930. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vị trí vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, Người luôn căn dặn các cấp uỷ Đảng, cơ quan, đơn vị phải quan tâm chăm lo công tác vận động phụ nữ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ, vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ và quan điểm đó luôn được quán triệt trong các văn kiện, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng qua các thời kỳ.
         Chủ đề Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 là “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Thời gian thực hiện từ ngày 15/11/2021 đến ngày 15/12/2021. 
Băng rôn tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới 2021
Thực hiện tốt vấn đề bình đẳng giới và công tác phụ nữ trong thời kỳ mới, theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp đề ra thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đưa đất nước vững bước đi lên theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Đồng thời, trong chương trình, cán bộ viên chức, người lao động đơn vị được thông tin về tình hình dư luận xã hội tháng 10 và định hướng thông tin tháng 11 và tháng 12 theo báo cáo số 134-BC/ĐUK ngày 29/10/2021 của Đảng Ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Bên cạnh đó, có 12 viên chức và người lao động được tuyên dương có việc làm thiết thực tiêu biểu theo phát động ghi chép sổ tay “Mỗi tuần một việc làm thiết thực” của Chi bộ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể:
1. Đ/c Trần Thiện Khâm – Hỗ trợ phòng NVBT trong công tác chuẩn bị trưng bày lại tại NTB;
2. Đ/c Nguyễn Xuân Minh - Tham gia hoạt động chào mừng 190 năm thành lập tỉnh AG do Ban tuyên giáo TU phối hợp trường TCTTĐT tổ chức;
3. Đ/c Nguyễn Lý Trung Nhân – Hỗ trợ cài đặt lại phần mềm, lỗi kỹ thuật máy tính cho các đồng nghiệp trong cơ quan;
4. Đ/c Tô Văn Thái – Hỗ trợ phòng NVBT trong công tác chuẩn bị trưng bày lại tại NTB và Hỗ trợ tài xế rửa xe hơi của cơ quan.
5. Đ/c Khưu Hòa Vinh + Đ/c Đỗ Thanh Toàn + Đ/c Nguyễn Thanh Phong và Đ/c Nguyễn Thanh Long: xịt cỏ và phát hoang các điểm di tích.
6. Đ/c Đào Kim Thu, Trần Thị Huỳnh Như và Trần Thị Thùy Trâm: tích cực trong công tác trưng bày hiện vật phục vụ đoàn làm phim
7. Đ/c Võ Thị Quỳnh Châu: hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 01 hộ gia đình cách ly do dịch Covid-19 ở Núi Sập.
Qua việc tuyên dương trước tập thể, Chi bộ kỳ vọng viên chức, người lao động đơn vị sẽ tiếp tục duy trì và phát huy các hoạt động đã thực hiện, đồng thời làm tấm gương cho đồng chí, đồng nghiệp noi theo, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

 

Xuân Minh

các tin khác