Ủy ban nhân dân tỉnh an giang

ban quản lý di tích văn hóa óc eo

thông tin cẦN BIẾT
 • Nhà trưng bày:

  Thứ 2 đóng cửa, còn lại tất cả ngày trong tuần phục vụ bình thường kể cả ngày lễ, tết.

  + Sáng: Từ 7 giờ 30 - 11 giờ 00

  + Chiều: Từ 13 giờ 30 - 17 giờ 00

 • Các điểm di tích:

  Mở cửa tất cả các ngày trong tuần

 • LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THUYẾT MINH

  Phòng Quản trị và Du lịch

  SĐT: 02963.878.156

  Email: banqldtvhoe@angiang.gov.vn

Văn bản
Công văn 1098 về việc truyền thông dừng công nghệ 2G kèm Phụ lục.
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang
V/v triển khai Thông báo số 299/TB-VPCP ngày 31/7/2023 của Văn phòng Chính phủ
Công văn 1231/CV-ĐƯCSCATTTM về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9
Công văn số 1089 /UBND-KTN về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang
Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ Trực Tuyến
Công văn số 411/UBND-KGVX V/v triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng...
Công văn số 413/STTTT-CNTT-BCVT của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số
Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng.
CV 166 - V/v triển khai thực hiện Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 28/01/2023 và Thông báo số 434/TB-TCTTKĐA06 ngày 27/01/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP
Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp An Giang 2018-2025
Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến 2030
Chiến lược quốc gia về NCPTUD trí tuệ nhân tạo đến 2030
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Đề án thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam
Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 2021-2030
KẾ HOẠCH 323 V/v thực hiện công khai Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, theo Quyết định 1135/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang.
QUYẾT ĐỊNH Số: 07/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang.
12 NĂM ĐỒNG HÀNH, HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT
VB Số: 639/ BTTTT-THH V/v tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước
QUYẾT ĐỊNH số 07/2022/QĐ-UBND: Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang
KẾ HOẠCH SỐ 35 VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2022
QĐ-Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hàng rào, vỉa hè và hệ thống cống thoát nước Nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo
Thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ