Ủy ban nhân dân tỉnh an giang

ban quản lý di tích văn hóa óc eo

thông tin cẦN BIẾT
 • Nhà trưng bày:

  Thứ 2 đóng cửa, còn lại tất cả ngày trong tuần phục vụ bình thường kể cả ngày lễ, tết.

  + Sáng: Từ 7 giờ 30 - 11 giờ 00

  + Chiều: Từ 13 giờ 30 - 17 giờ 00

 • Các điểm di tích:

  Mở cửa tất cả các ngày trong tuần

 • LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THUYẾT MINH

  Phòng Quản trị và Du lịch

  SĐT: 02963.878.156

  Email: banqldtvhoe@angiang.gov.vn

Văn bản
Phụ lục 8 - Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới
Phụ lục 7 - Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới
Phụ lục 6 - Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới
Phụ lục 5 - Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới
Phụ lục 4 - Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới
Phụ lục 3 - Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới
Phụ lục 2B - Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới
Phụ lục 2A - Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới
Phụ lục 1 - Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới
CV số 1332/UBND-KGVX ngày 18/11/2021 của UBND V/v dừng các hoạt động trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19
Phụ lục đính kèm KH 267
KH số 267/KH-BQL ngày 01/11/2021 của BQL Di tích Văn hóa Óc Eo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại BQL năm 2021
Phụ lục đính kèm KH 609
KH số 609/KH-UBND 14/10/2021 của UBND tỉnh AG về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP và Chương trình hành động số 07-CTr/TU
Thông báo số 271/TB-BQL về việc mở cửa lại NTB và di tích Óc Eo
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC DI SẢN THẾ GIỚI CHƯƠNG I
HƯỚNG DẪN TẠM THỜI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 128
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC DI SẢN THẾ GIỚI (CHƯƠNG IX)
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC DI SẢN THẾ GIỚI (CHƯƠNG VIII)
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC DI SẢN THẾ GIỚI (CHƯƠNG VII)
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC DI SẢN THẾ GIỚI (CHƯƠNG VI)
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC DI SẢN THẾ GIỚI (CHƯƠNG V)
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC DI SẢN THẾ GIỚI (CHƯƠNG IV)
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC DI SẢN THẾ GIỚI (CHƯƠNG III)
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC DI SẢN THẾ GIỚI (CHƯƠNG II)