Ủy ban nhân dân tỉnh an giang

ban quản lý di tích văn hóa óc eo

thông tin cẦN BIẾT
 • Nhà trưng bày:

  Thứ 2 đóng cửa, còn lại tất cả ngày trong tuần phục vụ bình thường kể cả ngày lễ, tết.

  + Sáng: Từ 7 giờ 30 - 11 giờ 00

  + Chiều: Từ 13 giờ 30 - 17 giờ 00

 • Các điểm di tích:

  Mở cửa tất cả các ngày trong tuần

 • LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THUYẾT MINH

  Phòng Quản trị và Du lịch

  SĐT: 02963.878.156

  Email: banqldtvhoe@angiang.gov.vn

Văn bản
QĐ-68 Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang
KẾ HOẠCH Ứng phó với biến thể Omicron SARS-CoV-2 tại An Giang
Hướng dẫn thực hiện công ước 1972
KH số 394 ngày 30/12/2020 của BQL di tích văn hóa Óc Eo về việc ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai theo Quyết định 1135/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang
KH số 311/KH-BQL ngày 06/12/2021 của BQL Di tích văn hóa Óc Eo về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
BC số 310/BC-BQL ngày 06/12/2021 của BQL Di tích văn hóa Óc Eo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
BC số 309/Bc-BQL ngày 06/12/2021 của BQL Di tích văn hóa Óc Eo về công tác phòng, chống tham nhũng Quí IV năm 2021
TB số 307/TB-BQL ngày 02/12/2021 của BQL Di tích văn hóa Óc Eo về việc Cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid
KH số 262/KH-BQL của BQL Di tích văn hóa Óc Eo ngày 26/10/2021 về việc Triển khai Tháng hành động vì Bình đẳng giới và Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021
BC số 27/BC-BQL của BQL Di tích văn hóa Óc Eo ngày 26/01/2021 về kết quả triển khai và cam kết thực hiện về việc giảm thiểu chất thải nhựa, túi nilon khó phân hủy tại đơn vị
BC số 41-BC/CB ngày 8/11/2021 của Chi bộ BQL Di tích văn hóa Óc Eo về kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cở sở năm 2021
QUẢN LÝ NHỮNG NGUY CƠ THẢM HỌA ĐỐI VỚI DI SẢN THẾ GIỚI
Phụ lục 15 - Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới
Phụ lục 14 - Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới
Phụ lục 13 - Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới
Phụ lục 12 - Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới
Phụ lục 11 - Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới
Phụ lục 10 - Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới
Phụ lục 9 - Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới
Phụ lục 8 - Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới
Phụ lục 7 - Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới
Phụ lục 6 - Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới
Phụ lục 5 - Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới
Phụ lục 4 - Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới
Phụ lục 3 - Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới